Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Poradnictwo Indywidalne

Pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego – pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszeń - Praca psychologiczna. W ŚDS prowadzona jest terapia psychologiczna zarówno indywidualna jak i grupowa. Celem terapii indywidualnej jest poprawa dobrostanu uczestnika poprzez wzrost samooceny, rozumienie i akceptowanie własnych ograniczeń, prawidłowe reagowanie na sytuacje trudne, wyrabianie odporności psychicznej, wspomaganie rozwoju, dojrzałości emocjonalnej, pomoc w przezwyciężaniu złego nastroju oraz negatywnych nastawień.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS