Nasz Dom

Witaj w naszym domu !

Środowiskowy Dom Samopomocy w Człuchowie obejmuje wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagające pomocy w życiu,
w środowisku rodzinnym i społecznym, w celu zwiększania zaradności
i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej - jest placówką pobytu dziennego czynną przez 8 godzin od poniedziałku do piątku . Oferta naszego domu kierowana jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom zapewnia wsparcie dla 30 osób.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS