Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Dotacja celowa na modernizację budynku w celu uzyskania standardów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Człuchowie.

W dniu 20 lipca 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską w Człuchowie na dofinansowanie do wykonania remontu pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Człuchowie przy ulicy Szkolnej 3 oraz zakupu niezbędnego wyposażenia.

Wykonany remont pomieszczeń pozwoli na uruchomienie 10 miejsc dla nowych uczestników z terenu Miasta i Gminy Człuchów.

Wartość dofinansowania wynosi 214526 zł.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS