Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Pracownia ogrodniczo- przyrodnicza

W ramach tej pracowni uczestnicy zdobywać będą wiedzę na temat przyrody ożywionej i nieożywionej poprzez różnego rodzaju treningi umiejętności praktycznych oraz zajęcia teoretyczne związane z powyższą tematyką. 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS