Dzień Ziemniaka

Dzień Ziemniaka świętowaliśmy wraz z naszymi przyjaciółmi ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechlewie. Uczestnicy brali aktywny udział, odbyły się konkurencje sportowe min. rzucanie do celu ziemniakiem, spacer z ziemniakiem na łyżce. Nie obyło się również bez poczęstunku w roli głównej z ziemniakami i słodkości. Gościliśmy również w ramach integracji młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Debrzna.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS