Dzień Leśnika i Drzewiarza

Z okazji Dnia Leśnika w dniu 26.04.2019r., został  zorganizowany  wyjazd uczestników ŚDS do wiaty edukacyjnej w Gozdnicy. Pan leśniczy opowiedział Nam o znaczeniu lasów
w życiu człowieka. 
Dzięki spotkaniu z leśnikiem uczestniczy dowiedzieli się o prawidłowym gospodarowaniu drzewostanem, ochronie lasów i na czym polega praca leśnika. Świadomość tego jaką rolę spełniają lasy w naszym życiu jest niezwykle ważna. Lasy bowiem dają nie tylko cenny surowiec drewno i pożytki w postaci jagód czy grzybów, ale też spełniają wiele innych funkcji : dają tlen, zapobiegają powodziom, oczyszczają powietrze, magazynują dwutlenek węgla, oferują miejsce odpoczynku czy uprawiania turystyki i oczywiście są źródłem życia wielu organizmów.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS